slogan

LitePack Banner

 


left banner1


left banner2


left banner3

 

00442309
Today
This Month
51
718

SEO

seo1

SEO ย่อมาจาก search engine optimization คือการสร้างหรือ ออกแบบ หรือ ปรับแต่งเวปไซด์ให้เหมาะสมสำหรับ การค้นหา เพื่อทำให้เวปไซด์ท่านเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่านคำ ค้นที่สำคัญ (keywords) ซึ่งคีย์เวริด นี้จะเป็นคำ หรือ วลี หรือ ประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงธุระกิจของท่านโดยตรง เช่น โรงแรมสุดหรู, โปรแกรมบัญชี เชียงใหม่, ติวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น