slogan

SEO Service

. SEO ย่อมาจาก search engine optimization คือการสร้างหรือ ออกแบบ หรือ ปรับแต่งเวปไซด์ให้เหมาะสมสำหรับ การค้นหา เพื่อทำให้เวปไซด์ท่านเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่านคำค้นที่สำคัญ (keywords) ซึ่งคีย์เวริด นี้จะเป็นคำ หรือ วลี หรือ ประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงธุระกิจของท่านโดยตรง เช่น โรงแรมสุดหรู, โปรแกรมบัญชี เชียงใหม่, ติวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

. บริการ SEO ของเรา จะเริ่มต้นตั้งแต่ การให้คำแนะนำในทางเทคนิค การเลือกคีย์เวริด โดยท่านผู้ซึ่งมีความชำนาญทางธุระกิจ ของท่านเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง เนื่องจากเราอาจทราบข้อมูลทางเทคนิค แต่ท่านคือผู้เชี่ยวชาญในวงการธุระกิจ ท่าน คีย์เวริดที่ดีจะนำพากลุ่มเป้าหมายมาสู่เวปไซต์ท่านได้มากขึ้น

. เรารับประกันผลในการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


banner seo1

ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดทำ SEO

Smart solution ต้องขออภัย ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดทำ SEO ได้ครบบนเวปไซด์ เนื่องจาก ราคาคีย์เวริด มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคีย์เวริด,ปริมาณคู่แข่งและจำนวนคีย์เวริด ที่ท่านต้องการเลือกใช้ เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ท่านจะติดต่อเพื่อ เสนอราคาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการโปรโมทเวปไซด์ เป็น เปรียบเสมือน การสร้างโอกาสทางธุระกิจ เพื่อนำไปสู่ การขายสินค้าและบริการ ในโลกออนไลน์

ขอใบเสนอราคา

ข้อดีของการทำ SEO by Smart Solution

seo21.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อมีการคลิกเข้าสู่เวปไซด์ ท่าน
2.เพิ่มปริมาณผู้เข้าชม เวปไซด์นำไปสู่โอกาส ทางการตลาด
3.กลุ่มผู้เข้าชม เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยคีย์เวริดที่เป็นประโยชน์
4.ได้รับความน่าเชื่อถือ เมื่อติดอันดับบนโลกออนไลน์
5.เปิดโอกาสนำไปสู่การแข่งขัน อย่างสมบูรณ์ในโลกออนไลน์
6.งบประมาณในการใช้จ่ายต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นโทรทัศน์ วิทยุ
7.เนื่องจากเป็นแนวทางการนำเสนอ เมื่อยามที่ผู้บริโภคต้องการ จึงง่ายต่อการจด

ขายของ โดยตรงให้กับ ลูกค้าที่ต้องการซื้อ ดีกว่า