ใบเสนอราคา SEO โปรโมทเวปไซด์

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.

เดอะ สมาร์ทโซลูชั่น (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ ในบริการของเรา
หากต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามหรือนัดหมายได้ ที่ Hotline 089 459 2281
หรือ ท่านใส่ข้อมูล ตามรายละเอียดดังกล่าว เพื่อที่เราจะได้ทำการประเมินราคาให้ท่าน อย่างเร็วที่สุด ขอบคุณคะ

ชื่อบุคคลติดต่อ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมลล์ *
เวปไซด์ที่ต้องทำ SEO *
คีย์เวริด ที่ต้องการ *

BlackSpace

ภาษาที่ต้องการ *
ภาษาไทย ค่าติดตั้ง 12,000 บาท ไม่จำกัดคีย์เวริด google.co.th
ภาษาอังกฤษ ค่าติดตั้ง 15,000 บาท ไม่จำกัด คีย์เวริด google.com

                                            " ท่านสามารถเลือกได้ทั้งสองภาษา หรือ ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้
                                              ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ "

ส่วนที่ สอง คือ ราคา คีย์เวริด ต่อ เดือน หากติดหน้าแรก จึงมีการคิดเงิน หากไม่ติดหน้าแรก ไม่ต้องชำระเงิน ใด ใด